Orbit

:::
浏览人次: 1955

桃园智选假日饭店


This is an image

 
     麦森股份有限公司实习机构基本资料表


      智选假日饭店申请工作履历表
 
负责老师:吴伟立老师
电子邮件:wlwu@uch.edu.tw
实习期间:接受暑期/一学期/一学年实习
实习地点:桃园
备注:如有更新以厂商最新公告为准。