Orbit

:::
 李明旭
兼任
職稱 講師
姓名 李明旭
電子郵件 sunmos@uch.edu.tw
實務專長 領隊與導遊實務
最高學歷 健行科技大學 國際企業經營系 碩士
發照單位 證照名稱
考試院 華語導遊人員
考試院 華語領隊人員