Orbit

:::
浏览人次: 5924

硕士班/硕专班

  硕士论文相关资料:

 一、硕士学位考试相关资料
   1.  
学术伦理规范
   2.  指导教授同意书 
(入学当月交至系办)
   3.  异动指导教授同意书
   4.  研究生论文指导教授推荐书
   5.  论文校徽浮水印
   6.  硕士论文缴交规定
   7.  申请学位论文延后公开及授权变更作业说明
   8.  硕士学位考试办法
   9.  考试委员口试费交通费支给办法
   10.  硕士论文本规范         
   11.  论文封面边条范例
   12 研究生论文格式规范网络 APA
   13.  研究生论文格式规范网络  健行科大研究生硕士班论文格式规范  
   14.  毕业论文开课原则
   15.  国企系硕士班修业规章 
   16.  国企系硕士在职专班修业规章 
   17.  硕士论文比对注意事项
   18 研究生毕业论文审查暨毕业资格审核作业流程 
   19.  常见审核未通过原因